Josef Bouchal, Havel & Partners

image

Mgr. Josef Bouchal

Senior advokát

Josef Bouchal se specializuje na oblast akvizic a prodeje společností, private ekvity, venture kapitál, vytváření společných podniků, právo obchodních společností, obchodní právo (se zaměřením na závazkové právo), právní audity a právní due diligence.

V oblasti akvizic se v uplynulých letech účastnil řady transakcí pro tuzemské i zahraniční klienty zejména v odvětvích průmyslové výroby, strojírenského, IT a potravinářského průmyslu s přesahem i do jiných jurisdikcí. Ve své praxi se podílel na zastupování klientů v souvislosti s uplatňováním nároků z transakční dokumentace.

V souvislosti s transakcemi se dále zabývá oblastí financí se zaměřením na akviziční financování, má zkušenosti v oblasti bankovního práva, kdy byl součástí týmu poskytujícího poradenství v oblasti veřejného obchodování akcií a dále se zabývá oblastí distress transakcí a restrukturalizací.

V posledních letech se přednostně specializuje na poskytování komplexního poradenství investorům se vstupem do startupových projektů v oblast venture kapitálu, investičních nástrojů a rovněž poskytuje poradenství startupům při strukturování vnitřních právních vztahů mezi zakladateli a investory, strukturování zaměstnaneckých plánů (tzv. ESOP) a dalších nástrojů venture kapitálové oblasti.