Mastermind skupiny (2022)

image

MISE

Vytváříme pro foundery a founderky pravidelný bezpečný prostor pro získání podpory, nových úhlů pohledu, inspirace, zpětné vazby k rozvoji a také příležitosti k navázání nových a hlubších vztahů s ostatními.

RÁMEC

Mastermind skupiny jsou určeny pro členy a členky Czech Founders, kteří mají chuť a zájem posouvat sebe i své projekty. Projekt může být v jakékoli fázi rozvoje a skupiny tvoří 5-7 osob.

Síla mastermindu je ve strukturovaném otevřeném sdílení a brainstormingu. Můžete otevřít jakékoli otázky, např. jak získat nové lidi do týmu, a nebo jak expandovat do zahraničí. Vše je na domluvě ve skupině, kdy vše funguje na principu “někdy víc dávám - a někdy víc dostávám”.

Základní hodnoty skupin

 • Osobní zodpovědnost.
 • Vzájemný respekt k členům skupiny.
 • 100% důvěra a důvěrnost informací.
 • Ochota a odvaha otevřeně sdílet.
 • Vzájemná podpora a aktivita.

Praktické fungování skupin

 • Účastník/ce se může stát součástí pouze jedné “domácí” uzavřené skupiny (5-7 osob), se kterou se dlouhodobě potkává.
 • Skupina se schází v pravidelných intervalech offline/online dle vzájemné dohody (obvykle 1x měsíčně) .
 • Všichni aktivní členové jsou součástí komunity na Slacku, kde mohou vytvářet další skupiny/témata a diskutovat mezi sebou neomezeně. Toto je přidaná hodnota našich skupin a garantujeme, že na Slacku jsou přítomni pouze členové běžících skupin.
 • Skupinu facilituje vybraný leader skupiny. Pro leadera máme playbook se strukturou pro vedení skupiny. Aktuálně leadery vybíráme z řad dobrovolníků.
 • Účastník/ce poskytuje pravidelně zpětnou vazbu organizátorům mastermind skupin, která pomáhá zajistit všem kvalitní zkušenost a proaktivně řešit případné problémy.
 • Účastník/ce hradí měsíční poplatek ve výši 2.000 CZK na transparentní účet. Leadeři vedou skupiny pro bono a veškeré finance z poplatků jdou na podporu aktivit Czech Founders.

Pravidla vstupu do skupiny

 • Účastnit skupin se mohou founders, kteří jsou členy Czech Founders, a mají založenou entitu.
 • Founders mají zájem o dlouhodobou spolupráci ve skupině.
 • Registrace probíhá skrze online dotazník, na jehož základě se founders nominují mezi zájemce o účast ve skupině.

Proces zapojení nové/ho zájemce/zájemkyně do skupiny koordinuje Czech Founders. Místo v mastermind skupině není možné garantovat, všechny zájemce průběžně kontaktujeme. Skupiny jsou složeny tak, aby byly homogenní ve smyslu “vyspělosti” jednotlivých projektů, a měly potenciál dlouhodobě fungovat.

Mastermind skupiny ukončeny.

Přidej se i ty a dostávej (i dávej) pravidelnou porci podpory a inspirace!

Nenašel/la jsi dostatek info? Pro více info kontaktuj Lucii Jurystovou na lucie@czechfounders.org.

FAQ

Jsou sessions nějak tématicky předurčené?
S kým budu ve skupině?
Počítá se s nějakým ohraničeným časem, sezónou pro trvání skupin, nebo mastermind skupiny nemají uzavřený konec?
Dostanu na účastnický poplatek doklad?
Na co bude můj poplatek použit?