Za lepší ESOP

image
💡
Toto je článek od Czech Founders, komunikace zakladatek a zakladatelů firem s globálními ambicemi v Česku. Více najdete na www.czechfounders.org.

V minulém roce se podařilo prosadit novou legislativu k zaměstnaneckým akciím (tzv. employee stock option plan - ESOP). Vítáme, že se politici začali věnovat pro zakladatele firem tak důležitému tématu, nicméně současný režim není startupy dostatečně využíván, jelikož nereflektuje reálné potřeby začínajících podnikatelů v technologiích. Rozhodli jsme se postoj zakladatelů sjednotit a napsat otevřený dopis panu předsedovi vlády Petrovi Fialovi viz. text níže či originál zde.

Praha 22. dubna 2024

Vážený pane premiére,

my, níže podepsaní zakladatelé, ředitelé a investoři českých technologických startupů, se na Vás obracíme se žádostí o Vaši podporu zavedení funkčního systému zaměstnaneckých akcií.

V roce 2023 hrubý domácí produkt České republiky na rozdíl od většiny zemí EU klesl. Aby naše země nebyla označována jako “montovna”, ale stala se “mozkovnou” s dlouhodobě rostoucí ekonomikou, musíme být schopni vytvářet produkty a služby se stále vyšší přidanou hodnotou, což nelze bez inovací. A právě technologické startupy jsou firmy, jejichž smyslem existence je inovovat, hledat nové příležitosti na trhu, a pak díky nim rychle růst. Na rozdíl od tradičních sektorů ekonomiky startupy často prodávají své produkty do zahraničí, k jejich tvorbě nepotřebují mnoho místních přírodních zdrojů nebo státní podporu a jsou tak čistým importérem bohatství do ČR. V roce 2022 startupy v ČR zaměstnávaly již zhruba 150.000 lidí.

Přestože u nás vzniklo mnoho mezinárodně úspěšných startupů, celkově spíše zaostáváme za mnoha evropskými zeměmi. V ČR máme pouze čtyři tzv. unicorny, tedy startupy s tržní kapitalizací větší než jedna miliarda USD, zatímco s námi srovnatelné baltské státy jich mají celkem 9, Irsko 9, Švédsko 25 a Izrael dokonce 26. A podobně zaostáváme i v dalších měřítcích, např. objemu venture kapitálových investic nebo počtu startupů na obyvatele.

Přitom máme na víc. Naše země má technologickou tradici, máme kvalitní univerzity a mnoho chytrých a pracovitých lidí. Bez těchto lidí úspěšný startup nelze vybudovat, ale zakladatelé jim na začátku často nedokáží nabídnout stejnou odměnu jako velké zaběhnuté firmy, včetně těch zahraničních. Jednou z mála možností, jak talentované zaměstnance získat, je nabídnout jim finanční podíl na případném budoucímu úspěšném prodeji startupu nebo jeho vstupu na burzu ve formě tzv. zaměstnaneckých akcií neboli employee stock ownership plan (ESOP).

Naše startupová komunita přivítala snahu poslanců vládní koalice o zlepšení stávající situace nedávnou úpravou § 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů, která odkládá okamžik zdanění zaměstnaneckých akcií. Bohužel ale v aktuální podobě tento zákon není pro většinu českých startupů použitelný (dle Eldison využívá 91 % startupů v ČR jiný než současně platný režim pro zaměstnanecké akcie).

Hlavní problémy jsou:

  • Zákon předpokládá okamžitý převod podílů či akcií na zaměstnance, což je pro většinu firem nežádoucí kvůli komplikacím v corporate governance. Složitá vlastnická struktura startupům v praxi omezuje možnosti prodeje nebo získání dalších investic.
  • Odklad daňové povinnosti (a brzy snad i odvodů pojistného) v právní úpravě účinné od 1.1.2024 je využitelný pouze při splnění mnoha podmínek, např. že zaměstnanec zůstane pracovat ve společnosti až do doby prodeje nebo že prodej proběhne do 10 let od jeho nabytí podílů. Tyto podmínky vystavují zaměstnance, resp. společnosti riziku předčasného zdanění v situaci, kdy si to ještě nemohou dovolit. Pro ilustraci, i naše nejúspěšnější startupy potřebovaly od založení do úspěšného prodeje delší dobu: Avast 33 let, AVG 26 let, Mall.cz 12 let nebo Zásilkovna 13 let.
  • Daňový rámec nepřevoditelných opčních práv, který by byl nejvhodnější cestou ke splnění potřeb zaměstnanců i zakladatelů, zůstal nadále nevýhodný v tom ohledu, že nárůst hodnoty podílů či akcií je vysoce zdaněn jako příjem ze závislé činnosti.

Z těchto důvodů má ČR v aktuálním prestižním hodnocení příznivosti ESOP zákonů iniciativy Not Optional pouze 14 ze 30 bodů, zatímco baltské státy mají 30 bodů, Irsko 23, Švédsko 23 a Izrael 27. Aby byl systém zaměstnaneckých akcií použitelný pro české startupy, musí:

  • Bezpodmínečně ctít zásadu “no tax before cash”, tedy aby zaměstnanci nikdy nemuseli dopředu platit daň z opce nebo podílu, který se stále neprodal a možná nikdy neprodá.
  • Umožnit startupům flexibilitu podmínek ESOP a odstranit zbytečná omezení týkající se okruhu beneficientů, termínu prodeje či nutnosti setrvání zaměstnance ve firmě.
  • Nekomplikovat vlastnickou strukturu a corporate governance společnosti vysokým počtem zapsaných podílníků díky možnosti využít opční práva.
  • Zisk plynoucí z nárůstu hodnoty zaměstnaneckých akcií od vstupu do programu až do prodeje zdanit jako příjem z prodeje cenných papírů a ne jako příjem ze závislé činnosti, podobně jako prodej skutečného podílu ve společnosti. I ze strany zaměstnanců se totiž jedná o rizikovou investici, jen neinvestují své peníze, ale část své kariéry.

Vážený pane premiére, tímto dopisem na Vás apelujeme, abyste se Vy, vláda i koaliční partneři zasadili o doplnění současného zákona upravujícího zaměstnanecké akcie.

Nežádáme o žádné daňové úlevy. Žádáme pouze o možnost dát raným zaměstnancům startupů podíl na zisku z prodeje firmy, podobně jako kdyby byli akcionáři nebo skuteční podílníci firmy, ovšem bez komplikací spojených s provozem akciové společnosti a bez složité corporate governance, kterou přináší podíly zapsané v obchodním rejstříku.

Čím více lidí v ČR bude mít finanční úspěch díky práci ve startupu, tím více lidí bude chtít pracovat pro další startupy, zakládat si vlastní a mít peníze do startupů investovat. Právě tato dynamika tvoří silné startupové ekosystémy např. v Silicon Valley, Estonsku či Velké Británii.

Funkční systém ESOP je pouze jednou z nutných podmínek vzniku silného startupového ekosystému. Nutno však říci, že je podmínkou nejjednodušší a nejsnadněji splnitelnou. Je promarněná příležitost, že takový systém v ČR stále nemáme. V tomto volebním období je poslední šance takovou změnu prosadit. Pokud se nám to nepodaří, zbytečně naše země ztratí další roky, během nichž by u nás mohl vzniknout třeba nový Skype, Spotify, nebo Bolt.

Předem děkujeme za Vaši podporu a prosazení potřebných změn.

Podepsáno 147 zakladateli, řediteli a investory českých technologických startupů s celkovým ročním obratem více než 89,9 miliard Kč.

Jan Čurn, zakladatel a CEO, Apify

Vít Horký, zakladatel, Brand Embassy (koupena NICE)

Oliver Dlouhý, zakladatel a CEO, Kiwi.com

Ondřej Fryc, zakladatel, Mall.cz (koupen Naspers)

Richard Valtr, zakladatel a jednatel, Mews

Hubert Palán, zakladatel a CEO, Productboard

Jakub Havrlant, zakladatel a CEO, Rockaway Capital

Jan Hammer, general partner, Index Ventures

Martin Kasa, zakladatel a CEO, Pilulka Lékárny

Karel Obluk, CTO a acting CEO, AVG Technologies (IPO na NYSE)

Jakub Nešetřil, zakladatel, Apiary (koupeno Oracle)

Jan Řežáb, zakladatel a CEO, Time is Ltd.

Václav Dejčmar, zakladatel, RSJ

Martin Rehak, zakladatel a CEO, Resistant AI, ex. Cognitive Security (koupena Cisco)

Dušan Zábrodský, partner, Rockaway Capital

Tomáš Braverman, CEO, Slevomat Group

Peter Hajduček, zakladatel a CEO, Footshop

Alan Pock, zakladatel a CEO, Investown

Petr Zahradník, zakladatel a CEO, Qminers

Igor Třeslín, zakladatel a CEO, Storyous (koupeno Teya)

Petr Šimeček, zakladatel, Keboola

Jakub Jurových, zakladatel a CEO, Deepnote

Andrej Kiska, CEO, Brain

Daniel Helcl, zakladatel, Woltair

Jaroslav Javornicky, zakladatel a CEO, Spaceknow

Šimon Vostrý, zakladatel a CEO, Salted CX, ex. Ytica (koupena Twilio)

Martin Rozhoň, CEO, Spirit Element

Jiří Fabián, zakladatel a CEO, TopMonks

Petr Janošík, zakladatel a CEO, Smartlook (koupen Cisco)

Ondřej Machek, zakladatel a CTO, Smartlook (koupen Cisco)

David Čaněk, zakladatel, Phrase

Jan Galgonek, zakladatel a executive shareholder, FLO Group

Jiří Třečák, zakladatel a CEO, Supernova

Eva Čejková, zakladatelka a CEO, Testuj.to (koupen Heureka Group)

Václav Pavlečka, zakladatel a managing partner, Czech Founders VC

Robert Haas, zakladatel a CEO, SYMBIO Digital

David Brožík, zakladatel a CEO, Delta Green

Richard Malovic, zakladatel a CEO, Whalebone

Pavel Kotas, zakladatel a CEO, PREVIO

Tomáš Turek, CEO, Daytrip

Vlastimil Venclik, CEO, Oddin.gg

Adam Kurzok, zakladatel a CEO, EXPANDO

Martin Kešner, zakladatel a CEO, Nápad roku

Petr Svoboda, zakladatel, Shopsys

Ivan Dovica, zakladatel a co-CEO, Dateio

Vlastimil Vodička, zakladatel a CEO, Leadspicker

Vladimír Šandera, zakladatel a CEO, Smartsupp.com

Pavel Konečný, zakladatel a CEO, Neuron Soundware

Karel Zheng, investor, KAYA VC

Tomáš Pačinda, partner a investor, KAYA VC

Tomas Obrtac, partner a investor, KAYA VC

Jindřich Fialka, zakladatel a CEO, Q Designers

Vít Endler, spolumajitel a CEO, Fingood

Tomáš Hubínek, zakladatel a jednatel, BigHub

Stefan Surina, zakladatel a CEO, Eldison

Petr Andrýsek, CMO, Madmonq

Martin Nedved, CEO, AIMS

Lukáš Brchl, CEO, Dronetag

Lukáš Daněk, zakladatel, signageOS

Pavel Šíma, zakladatel, ex-CEO, Roivenue (koupeno ScanmarQED)

Filip Mikschik, zakladatel a CEO, StartupJobs

Martin Nepraš, zakladatel a CEO, SharpGrid

Radim Rezek, zakladatel a CEO, Flatio

Martin Ondáš, zakladatel a CEO, BizMachine

Jan Sláma, zakladatel a CEO, FaceUp Technology

Michal Kočí, zakladatel a CEO, Trime

Robert Soudný, zakladatel a CEO, wflow

Dominik Dědiček, jednatel, integritty

Daniel Vach, zakladatel, Sens Foods

Radek Novotný, zakladatel a CEO, Superface

Petr Bela, zakladatel a CTO, Zealous

Leoš Kubíček, zakladatel a CEO, Virtual Lab

Jiří Štěpánek, zakladatel a CEO, Goodbye

Jan Gabriel, partner, Symfio

Dalibor Herbrich, CEO, Quickjobs

Lukáš Černý, zakladatel a CEO, Space Makers

Michal Belan, CEO, Proefo Conaas

Jakub Vraspír, zakladatel, Merchantee

Jan Hrdlicka, zakladatel a CEO, ComGuide

Jan Skácel, zakladatel a CTO, Leadspicker

Aleš Rechtorík, zakladatel a CEO, Zerops

Luboš Buračinský, zakladatel a CEO, Komfi

Tomáš Brychta, CEO, Colectio

Jakub Bares, CEO, Quantizant

Lenka Michalská, zakladatelka, WisePorter

Petr Boroš, zakladatel, Retino

Martin Homolka, zakladatel, Cookielab.io

Radim Vysoky, zakladatel a CEO, ArtMaster

Jakub Forman, zakladatel a CEO, LOVEGUARD

Filip Paldia, zakladatel, Letterink

Josef Lobotka, CTO, MotionPass

Roman Horacek, investor, Reflex Capital SE

Jaroslav Janouš, zakladatel a CEO, edgy.digital

Tomáš Hnilička, CEO, IVBF

Kuba Krchák, zakladatel a CEO, TELMA AI

Tomas Zrubecky, zakladatel a CEO, Talentpilot

Pavel Vachek, zakladatel, Dotidot

Rudolf Ringelhán, CEO, Vetee.ai

Petr Mareš, zakladatel a CEO, BeamShape

Adam Penčev, zakladatel a CEO, Hairdo Digital

Jan Kulíšek, zakladatel a CEO, Chief AI Officer

Dominik Vach, zakladatel a CTO, Forloop.ai

Michal Trunkát, CEO, CRUXO group

Jiri Janousek, zakladatel, Aimful

Jakub Mahdal, zakladatel, Safetica

Lubomir Mraz, zakladatel a CTO, SEWIO Networks

Lukas Pivarník, zakladatel a CEO, FlickTec

Martin Blokša, zakladatel a CEO, StreamBee

Petr Hamerník, zakladatel, Geneea Analytics

Martin Ježek, zakladatel a CEO, SightVault

Marcel Veselka, zakladatel a CEO, wopee labs

Tomáš Formánek, CEO, Inventoro

Ladislav Ornst, CEO, United Hydrogen

Petr Kováčik, zakladatel a CEO, BUDETO STUDIO

Michal Pastier, zakladatel, Darwin and the Machines

Tereza Moravcová , zakladatelka, Vetee.ai

Viliam Dzama, zakladatel a CEO, Attentify

Petr Hrdlička, zakladatel a CEO, smartcollection.app

Marek Hauzr, zakladatel a CEO, Carmine Finance

Juraj Chrappa, zakladatel a CEO, Upheal

William Jalloul, zakladatel a CEO, Flowpay

Jiří Panuška, jednatel, BC21

Alex Karo, CEO, ROBOSALES.AI

Lukáš Janoušek, zakladatel a CEO, Campiri (fúze s Freeway Camper GMBH)

Milan Matějů, zakladatel, P4P Technology

Tomáš Kroupa, zakladatel, Galenio

Slavomír Benko, zakladatel, Radiant Promotions

Theodore Tamas, zakladatel, Akarni

Martin Tušl, CEO, Rpeato

Lukáš Přikryl, zakladatel a CMO, InvestBay

Honza Slavík, CEO, Ovax

Tomas Bocek, manager, SPM INVEST

Petra Feřtrová , obchodní ředitelka, Echo Media

Hanuš Zvolský, zakladatel a CEO, Cleany.cz

Petr Sadílek, zakladatel, Sharpgrid

Ondřej Klíma, ředitel, investor, Coolpany SE

Ondřej Zemek, partner, Sparring

Přemysl Koudela, zakladatel a CEO, Get Moments

Dalibor Herbrich, zakladatel a CEO, QuickJOBS

Petr Háka, CEO, INVENTI

Peter Dzuruš, zakladatel a CEO, Ydoca

Roman Valihrach, zakladatel a CEO, Coinmate

Pavel Bulowski, zakladatel a MD Europe, Meiro

Jan Kubant, zakladatel a CTO, Mild Blue

Matěj Schmalz, zakladatel a CEO, Librity

Zdeněk Hesoun, zakladatel a CEO, Happenee

Jiří Tobola, Flowmon Networks (koupena Kemp Technologies), zakladatel a CEO