Členství v Czech Founders
🦸🏻

Členství v Czech Founders

Ahoy!

Naše komunita se rychle rozrůstá a my z toho máme obrovskou radost. Protože nám záleží, aby členům a členkám bylo v komunitě i nadále dobře, členství přinášelo přidanou hodnotu, bezpečné prostředí pro otevřený a no-bullshit feedback, zpřesňujeme pravidla pro vstup do komunity Czech Founders.

Základní předpoklad pro členství v komunitě

Jsem founder/ka technologicky inovativního a rychle škálovatelného projektu s mezinárodním přesahem a/nebo mám tímto směrem už nakročeno a/nebo patřím mezi ty, kteří startupy na jejich cestě podporují.

Možnosti členství v Czech Founders

#1 Jsem startující founder/ka

Startuji a chci budovat. Mám vizi, už jsem si ji promyslel/a a mám pro vstup do komunity připravený pitch deck/ lean canvas. Pokud nemám vlastní nápad, můžu a umím nabídnout své dovednosti jako co-founder/ka a uvedu je stručně do přihlášky.

Důležité! Tato kategorie je přechodná, můžeš v ní pobývat maximálně 1 rok od přihlášení. Během této doby se předpokládá, že se posuneš do další kategorie, a nebo v opačném případě řady komunity opustíš. Opětovné členství v této kategorii je možné při podání nové přihlášky (z níž bude patrné, k jakému pokroku v mezičase došlo).

Co mi komunita může nabídnout?

 • Aktuality a pozvánky na eventy, které komunita Czech Founders pořádá, jako například Founders Unplugged, Founders Festival a nebo sportovní akce jako Beach Cup.
 • Účast na Bootcampu+ pro aspirující foundery.
 • Možnost přístupu do online komunity na #Forum pro sdílení zkušeností, možnost žádat o rady ostatní founders (spuštění bude oznámeno).

#2 Aktivně buduji startup

Jsem srdce komunity Czech Founders. Valná většina aktivit komunity Czech Founders míří právě na mě. Mám svůj projekt a jeho rozvoji věnuji podstatnou část svého pracovního vytížení.

Co mi komunita může nabídnout?

 • Aktuality a pozvánky na eventy, které komunita Czech Founders pořádá, jako například Founders Unplugged, Founders Festival a nebo sportovní akce jako Beach Cup.
 • Možnost přístupu do online komunity pro sdílení zkušeností, možnost žádat o rady ostatní founders (spuštění bude oznámeno).

#3 Buduji scale-up nebo jsem úspěšně prodal/a

Inspiruji a předávám mé know-how. Podařilo se mi vybudovat startup, který se prodal alespoň za 15 milionů dolarů, a/nebo který získal funding v souhrnné výši nejméně 10 milionů dolarů, a/nebo který má revenue minimálně 2 miliony dolarů za rok.

Co mi komunita může nabídnout?

 • Aktuality a pozvánky na eventy, které komunita Czech Founders pořádá, jako například Founders Unplugged, Founders Festival a nebo sportovní akce jako Beach Cup.
 • Možnost přístupu do online komunity pro sdílení zkušeností, možnost žádat o rady ostatní founders (spuštění bude oznámeno), kde se mohu stát třeba facilitátorem některého z tematických kanálů.
 • Zapojení jako speaker/ka, lektor/ka či mentor/ka v rámci pořádaných aktivit, například Bootcampu+.

#4 Podporuji startupy (supporter)

Přináším hodnotu do startupového ekosystému. Jsem typicky zástupce investorů, agentur, právnických služeb či neziskových organizací.

Důležité! V této kategorii je omezený limit.

Co mi komunita může nabídnout?

 • Aktuality a pozvánky na vybrané eventy, které komunita Czech Founders pořádá, jako například Founders Festival a nebo sportovní akce jako Beach Cup.
 • Participaci na akcích a eventech jako speaker/ka, lektor/ka, mentor/ka.
 • Protože je komunita primárně zaměřena na foundery a founderky startupů, vyhrazujeme si právo v rámci této kategorie primárně zvát na akce členy v kategoriích #1-3 a nebo z kapacitních důvodů registraci neschválit.

*Všichni členové a členky podáním přihlášky do komunity souhlasí s Etickým kodexem komunity Czech Founders a s GDPR.

*Splní-li člen/ka podmínky pro členství ve více než jedné kategorii, bude na něj/ni nahlíženo dle té kategorie, která je pro něho/ni nejpříznivější.

Aktualizace 2.10.2023, Czech Founders, z.ú.