📝

Etický kodex Czech Founders

👍 Respekt a důstojnost: K ostatním se chováme tak, jak chceme, aby se chovali k nám - s respektem, laskavostí a profesionalitou. Nehrotíme.

👍 No bullshit: Nepřikrášlujeme. Prosazujeme abychom byli jak v týmu, tak v celé komunitě k sobě upřímní a přímí.

👍 Důvěrnost: Chápeme, že foundeři a founderky mezi sebou i s námi sdílejí důvěrné informace, a bereme tuto důvěru vážně. Bez vašeho svolení nic nevyzradíme, a to samé předpokládáme od vás.

👍 Spolupráce a týmová práce: Věříme v sílu týmové práce při plnění našeho poslání. Pracujeme na tom, abychom tvořili pozitivní změnu a měli smysluplný dopad.

👍 Profesionalita: Jsme profesionální. To znamená jasnou komunikaci, vstřícnost a snahu o dosažení pokroku.

👍 Neustálé zlepšování: Vždy se snažíme být lepší. Neustále vyhodnocujeme naše programy a služby a žádáme zpětnou vazbu od naší komunity.

👍 Nediskriminace: Nediskriminujeme na základě pohlaví, rasy, genderu, náboženství ani ničeho jiného. 👍 Střet zájmů: Nedovolíme, aby cokoli bránilo naší objektivitě nebo nezávislosti. 👍 Dodržování zákonů a předpisů: Hrajeme podle pravidel, a to jak interních, tak těch, která pro nás všechny zákonně plynou. 👍 Bezpečnost a zabezpečení: Zajišťujeme bezpečné prostředí pro naši práci a přijmeme vhodná opatření k ochraně vašich důvěrných informací.

Aktualizace 1.3.2023, Czech Founders, z.ú.