SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
☑️

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji obchodní společnosti Czech Founders z.ú. se sídlem Libocká 686/47C, 161 00 Praha 6, IČO: 09761187, zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou U 927/MSPH a zastoupená: Davidem Šiškou, výkonným ředitelem (dále jen jako „Správce“), svůj výslovný souhlas, aby Správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovával mé osobní údaje, a to:

  • uložením mých osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) z registrace do Czech Founders, z.ú. do členské databáze,
  • uložením mých osobních údajů z registrací na akce Czech Founders, z.ú., kam se přihlásím,
  • zasíláním informací o akcích a aktivitách Czech Founders (mailem),
  • pořízením a zveřejněním fotografií, audio a/nebo video záznamů mé osoby na akcích Czech Founders, z. ú., kterých se zúčastním.

Tento svůj souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio a/nebo video záznamů mé osoby uděluji za účelem použití a sdílení Správcem a partnerskými organizacemi ve veřejných i neveřejných online i off-line médiích, na webových stránkách Správce a partnerských organizací a na sociálních sítích, u kterých má Správce či partnerská organizace zřízený vlastní profil (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a YouTube), a to na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom /vědoma toho, že:

1) tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, a to prostřednictvím kontaktování Správce – osobně, poštou, telefonicky či prostřednictvím emailové zprávy,

2) Správce může předat mé osobní údaje třetím osobám, a to poskytovatelům údržby informačního systému, správci sítě Správce, právním zástupcům a soudům v souvislosti s případným vymáháním nároku Společnosti, veřejným orgánům (Policie ČR) či dle mých pokynů a potřeb dalším osobám,

3) mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem náleží tato další práva:

  • právo požadovat po Správci informaci, zda zpracovává mé osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, opravu či doplnění mých osobních údajů,
  • právo požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů,
  • právo na přenositelnost mých osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů právo vznést vůči Správci námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,

4) další informace související se zpracováním mých osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.